Dotacje z UE


Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny „STAL-POL” uzyskał dofinansowanie w formie refundacji na rozbudowę hali produkcyjnej oraz zakup zgrzewarki wielopunktowej. Dzięki temu uzyskano:


- wzrost efektywności czasu pracy

- skrócenie czasu realizacji zamówień

- wzrost zatrudnieniaInwestycja pozytywnie wpłynęła na rozwój naszego regionu.
Firma ZH-U-P „STAL-POL” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa hali produkcyjnej i zakup maszyny produkcyjnej w miejscowości Borzymin”

Nr RPKP.05.02.01 - 04 - 200/08

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013